Künye

 

Kuruluş / Foundation
Mayıs 2016

İmtiyaz Sahibi / Grantee
Taner KARTAL

Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief
Anıl KALKAN

Editörler / Editors
Anıl ATICI

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ