Künye

 

Kuruluş / Foundation
Mayıs 2016

İmtiyaz Sahibi / Grantee
Tamer KARTAL

Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief
Kaan Onur KAFTANOĞLU

Redaksiyon ve Düzenleme / Redaction & Coordination
Alperen TÜRK

Reklam ve Pazarlama Yöneticisi / Advertisement & Marketing Manager
Deniz YAMAN

Editörler / Editors
Şaban ULUSOY

Can BAYRAKTAR

Anıl ATICI

İletişim / Contact
info@indieturk.net